Kurzy pro veřejnost

Roční kurzy Aj, Nj, Šj, Fj:
ceny za školní rok (září - červen)
1 x týdně 45 minut 2 625,- Kč (pro děti a mládež)
1 x týdně 90 minut 5 250,- Kč (pro dospělé)
1 x týdně 60 minut 3 500,- Kč (pro mládež a dospělé)
2 x týdně 60 minut 7 000,- Kč (pro dospělé)

Kurzy pro veřejnost probíhají od poloviny září. Délka kurzu je 36 týdnů. Počet studentů v kurzu je 4 - 8. Při nástupu do kurzu v průběhu roku platí student pouze za období, ve kterém bude kurz navštěvovat.

Individuální kurz:
Kurzy pro dospělé – 1 až 2 osoby:
340,-Kč / 60 minut

Individuální kurzy pro žáky ZŠ a pro studenty do 19 let, podpora školní jazykové výuky (1 až 2 osoby):
300,-Kč / 60 minut
225,-Kč / 45 minut

Intenzivní kurzy:
nabízíme v době letních prázdnin (červenec – srpen), cena se odvíjí od rozsahu daného kurzu a je vždy uvedena přímo u nabízeného intenzivního kurzu.

Storno podmínky:
cena za skupinový kurz se platí na celý školní rok dopředu a je splatná nejpozději v den nástupu do kurzu
- storno ve lhůtě delší než 14 dnů před začátkem kurzu činí -20%
- storno do tří dnů před začátkem kurzu činí -30%
- storno ve lhůtě kratší než tři dny činí -50%
- storno v průběhu kurzu činí -50%

Kurzy pro firmy
Detailní informace ohledně podmínek a ceny kurzu si vyžádejte osobně v sídle školy, mailem či telefonem.

Překlady
Ceny se vztahují na objem výsledného textu. Jednotkou je normostrana (NS) = 1800 úhozů na stranu formátu A4 (60 úhozů na řádek, 30 řádek na stranu). Poslední i nedokončená strana se počítá jako celá strana. Minimální rozsah účtovaného textu je jedna normostrana (1 NS).

Základní sazba za vypracování překladu:
- překlad z cizího jazyka 290,-Kč, odborný text 340,-Kč
- překlad do cizího jazyka 320,-Kč překlad, odborný text 370,-Kč

- provedení expres do 24 hodin od převzetí +100%
- za provedení ve spěšném režimu, tzn. do 3 pracovních dnů +50%
- za sobotu, neděli a svátky +50%
- za grafickou úpravu +20%
- běžný časový limit vyhotovení překladu je 6 normostran za jeden pracovní den

Standartní lhůta pro vypracování překladu je 5 pracovních dnů, přičemž den převzetí textu a den předání překladu se nepočítají.